Event

Het bouwen van een brug van kratten klinkt op het eerste gehoor als een ludieke activiteit voor in het weekend, maar niets is minder waar. Het project is een uitdagend en leerzaam traject voor  de organiserende studenten om hun opgedane kennis in constructiestabiliteit, ontwerpen, plannen en managen te kunnen toepassen bij het krattenbrugproject. Voor (toekomstige) studenten en jongeren uit de omgeving kan de brug dienen als inspiratie om zelf een technische studie te gaan doen of om de opgedane kennis van de studie toe te passen in extra-curriculaire activiteiten.

De titel voor het bouwen van een krattenbrug met de grootste overspanning is de laatste jaren een strijd tussen de universiteiten van Delft en Eindhoven, waarbij duizenden kratten worden gebruikt. Studievereniging ConcepT vindt dat het tijd is om het record terug te halen naar Enschede. Aankomende poging zal 12 maart, tijdens de ‘Campus Experience’ plaatsvinden op de campus van Universiteit Twente!

Wat houdt het evenement in?

Het bouwen van een krattenbrug is geen simpel proces; zo zullen er naar schatting twaalf duizend kratten nodig zijn om de gehele brug te bouwen. Het bouwproces zal dan ook ongeveer drie weken in beslag nemen, waarin met een bouwteam van veertig man de brug zorgvuldig volgens de bouwtekeningen in elkaar wordt gezet. Hierbij wordt de hulp van externe constructeurs ingeschakeld, die zorg zal dragen voor de veiligheid van het gehele proces.

Na weken intensief bouwen zullen de steigers – die als ondersteuning de brug hebben gedragen – op zaterdagmiddag 12 maart om 15:00 uur worden verwijderd. Als de krattenbrug minimaal één uur lang zonder enige vorm van hulp veilig kan blijven staan, voldoet het aan het regelement. Als een groep controleurs uit Delft en Eindhoven de lengte van de brug bevestigd, zal de recordpoging goedgekeurd worden en zal het record krattenbrug bouwen weer terug zijn in Enschede.

Hoe komt dit evenement tot stand?

Voor twee jaar is een commissie van studievereniging ConcepT – genaamd CraTeX – met elf hardwerkende studenten Civiele Techniek aan de slag gegaan om van de grote droom te realiseren. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond: het ontwerp van de brug is uitgewerkt, sponsoren zijn gecontacteerd en een terreinindeling is gemaakt. Vanaf 24 februari zal er worden begonnen met het opzetten van de bouwplaats. Verschillende partijen zullen in deze periode hun materialen komen leveren, waarvoor de logistieke planning een ware puzzel was, die correct is opgelost. Dit alles zodat op 12 maart een prachtig evenement met een record-winnende krattenbrug neergezet kan worden.

Waar wordt de brug gebouw?

Onze brug wordt gebruikt op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Het veld waarop we deze bouwen bevindt zich op het ‘Grote Veld’. Tegenstrijdig aan de naam is dit niet het grote veld rechts vanaf de ingang bij de spiegel, maar is het Grote Veld een kleiner veld verder op de campus. Het veld bevindt zich aan de Hems ingesloten door de Bastille, de Vrijhof (bibliotheek) en het kruispunt tussen de Boerderijweg, Campuslaan en Drienerlolaan. Dit veld wordt bereikt door bij de hoofdingang van de campus bij de rotonde voor de Spiegel de Drienerlolaan te volgen tot het kruispunt met de Boerderijweg en Campuslaan, waarnaast de brug zich bevindt. Omdat de recordpoging tegelijk valt met de Campus Experience zal er door de organisatie van de Campus Experience parkeergelegenheid worden gedirigeerd. Met de fiets is het mogelijk om dichterbij te parkeren.

Waarom kratten?

Kratten zijn oorspronkelijk gemaakt om de transport en opslag van flessen te vergemakkelijken. Doordat deze ook in opslag vaak worden opgestapeld, zijn deze ook geschikt om mee te bouwen. Hierdoor zijn kratten een herkenbaar bouwmateriaal. In de huidige tijd staat de constructiesector voor een uitdaging om circulair te bouwen. Door het opraken van grondstoffen is het niet meer van zelfsprekend dat in de toekomst op dezelfde manier doorgebouwd kan worden als in de afgelopen eeuw. Hiervoor moet er gezocht worden naar nieuwe materialen en innovatieve manier van bouwen. Natuurlijk zijn kratten niet de toekomst van de constructiesector, maar toch kan de brug dienen als laagdrempelig voorbeeld van een circulair bouwwerk. Na afloop van de bouw zullen de kratjes namelijk gewoon weer dienst doen als flessenhouders bij Grolsch.