Ontwerp

Om te beginnen wat is nou eigenlijk een Krattenbrug? Een krattenbrug is een brug die alleen maar bestaat uit kratten, simpel toch? In werkelijkheid is dit iets moeilijker. In een constructie werken verschillende krachten, denk hierbij aan de zwaartekracht en verschillende druk en trek krachten. Om de brug staande te houden moeten al deze krachten in evenwicht zijn, hiervoor is een uitgedacht design nodig. Om te beginnen is er daarom eerst nagedacht over de vorm en lengte van de boog. Dit is erg belangrijk omdat deze een grote invloed hebben op de verdeling van de krachten. Om het wereld record te breken moet de brug minimaal 27 meter zijn, om hier ruim overheen te gaan is de overspanning van onze brug gezet op 36 meter met een kleine speling. Voor de vorm van de brug is gekozen voor een kettingboog. Dit type boog wordt vaker gebruikt in bruggen en is daarom het perfecte type voor de krattenbrug. Aan beide kanten van de boog komen twee hoge torens die ervoor gaan zorgen dat de brug niet uit elkaar valt. Met deze gegevens konden de krachten worden uitgerekend welke een rol gingen spelen in de brug. Op deze manier kon er per laag kratten worden bepaald hoeveel kracht er op komt te staat en hoeveel kracht er nodig is de brug staande te houden. Deze kracht wordt de drukkracht genoemd. Dit is de kracht die moet worden uitgeoefend op de uiteinden van de brug, om genoeg druk te veroorzaken om de brug te laten staan. Het meest belangrijke punt in de brug is in het midden. Hier spelen de meeste krachten en kan het als eerste mis gaan. De drukkracht die moet worden geleverd door de torens moet opwegen tegen de kracht die in het midden van de brug speelt, maar moet niet te groot zijn dat het de kratjes te veel gaat vervormen en kapot maakt. Alle verschillende stappen zijn in een model gezet en op deze manier konden alle variabelen worden uitgerekend. Dit leidde tot het prachtige design van de kratten brug wat hier onder te zien is.